Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

Be to miandisham Safar Milad Tamanna Asheghaneh Gonah Sayeh

 

Tajeh sar To khubi Roya Bahaneh Elahe-ye-naz Lahzeha Gozashteh